Κοινοποιήσαμε το 2ο Newsletter

Κοινοποιήσαμε το 1ο Newsletter. Μάθετε περισσότερα για τα παραδοτέα του έργου καθώς και για τις νέες στρατηγικές και εργαλεία στα πεδία του STEM και της Επιχειρηματικότητας, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ACTiFE.

Διαθέσιμο επίσης στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ιταλικά

Newsletter 2 – EN/ES/EL/IT