1η Συνάντηση στο Βόλο(Ελλάδα)

Η πρώτη συνάτνηση του πρότζεκτ πραγματοποιήθηκε στον Βόλο, στην Ελλάδα, στις 23/10/2018 και φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συνεργάτες συζήτησαν για τα βήματα και τις δραστηριότητες του πρότζεκτ και έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις για το πώς να προχωρήσουν για την ανάπτυξη του πρότζεκτ.


Στο τέλος της συνάντησης, την οποία παρακολούθησαν όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί, όλες οι εργασίες διανεμήθηκαν στους συνεργάτες, όπως επίσης καθορίστηκαν όλες οι προθεσμίες για την υλοποίηση του πρότζεκτ.