Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι το μοναδικό ίδρυμα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κεντρική Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει 17 διαφορετικά τμήματα που βρίσκονται σε τέσσερις κύριες πόλεις της Θεσσαλίας.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δραστηριοποιείται στον τομέα των ΤΠΕ από το 2000 και έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 χρηματοδοτούμενα έργα για την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε ομάδες που στοχεύουν στη διά βίου μάθηση, οι οποίες κυμαίνονται από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η ομάδα του δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού από το 2012, έχοντας σχεδιάσει, αναπτύξει και μελετήσει εφαρμογές λογισμικού με τη μορφή παιχνιδιών σοβαρού σκοπού που έχουν αναπτυχθεί για διάφορους τομείς (αναλυτική σκέψη, εκμάθηση γλωσσών, επαγγελματική επικοινωνία σε διεθνές περιβάλλον, δεξιότητες, κ.λπ.).