Η GoDesk είναι ένας χώρος συνεργασίας και καινοτομίας (που βρίσκεται στην Potenza) σχεδιασμένος με σκοπό να εμπνεύσει, να μειώσει το σταθερό κόστος των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, να προωθήσει τις ανταλλαγές μεταξύ συναδέλφων και πελατών, να βελτιώσει τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η καινοτομία. Σχεδιασμένη για να διαχειρίζεται τις ιδέες σε προσιτό και βιώσιμο τρόπο, η δομή GoDesk είναι επίσης πολύ ενεργή ως επιταχυντής επιχειρήσεων και ιδιωτικό εκκολαπτήριο, καθώς προσφέρει ένα μοναδικό οικοσύστημα πόρων, έμπνευσης και ευκαιριών συνεργασίας. Τα προγράμματα καθοδήγησης και ορισμένες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες για νεοσύστατες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις βασίζονται στην εκπαιδευτική στρατηγική της μάθησης βάσει εργασίας.