Η Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) είναι μια ιδιωτική επιχείρηση κατάρτισης υψηλού επιπέδου που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση σε καινοτόμες ιδέες, στη δημιουργία επιχειρήσεων, στις βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητας, στις δεξιότητες γραμματισμού και δεξιοτήτων, στην επιχειρηματικότητα και στις μαλακές ή οριζόντιες και στις σκληρές ή κάθετες δεξιότητες. Η FyG έχει πείρα στη διαχείριση ενός ευρέως φάσματος κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων και προγραμμάτων καθοδήγησης για επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, StartUps, καθώς και με άτομα από μη προνομιούχες ομάδες. Παρέχει συμβουλες σταδιοδρομίας, επαγγελματική συμβουλευτική και πληροφόρηση σχετικά με την ένταξη των θέσεων εργασίας και τη μεσολάβηση στην αγορά εργασίας των ανέργων.