Οι στόχοι μας, τα οφέλη σας

Ενίσχυση της αντίληψης ότι οι καινοτόμες δεξιότητες και οι τεχνολογίες αιχμής μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση και την παράδοση υγιούς και αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου στον τομέα της αγροτεχνολογίας και της παραγωγής τροφίμων.

Ενθαρρυνση της κριτικής σκέψης , για την δημιουργία “έξυπνων” και υπέυθυνων λύσεων.

Ανάπτυξη παιχνιδιών σοβαρού σκοπού βασισμένα σε σενάρια που προκαλούν τον χρήστη να αναζητήσει λύσεις για πραγματικά προβλήματα μέσω της χρήσης κώδικα και της καινοτομίας

Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των προτεινόμενων μεθόδων και εργαλείων σε υπάρχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές.