Μαθησιακό πλαίσιο

Ένα έγκυρο πλαίσιο μεθοδολογιών μάθησης για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των ενηλίκων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων προγραμματισμού , της υπολογιστικής σκέψης και των ψηφιακών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική υιοθέτηση "έξυπνης" και αποτελεσματικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Παιχνίδι σοβαρού σκοπού

Ένα παιχνίδι σοβαρού σκοπού, σχεδιασμένο με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς, το οποίο αποσκοπεί στην εμπλοκή των ενηλίκων εκπαιδευόμενων με τον προγραμματισμό καθώς και με την ανάπτυξη του διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) και των τεχνολογιών αιχμής. Σκοπός μας είναι να διευκολύνουμε την ανάπτυξη «έξυπνων» νοοτροπιών επιχειρηματικότητας με σαφή αναφορά στη μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευόμενου στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων οικονομιών.